Pulsar İnşaat

Pulsar Yaşam Alanları A.Ş., sanayi ve konut sektöründe modern projeler gerçekleştirmek amacıyla, Askon yönetim kurulu üyesi 5 firma tarafından ortak olarak kurulmuş bir şirkettir.

Pulsar Yaşam Alanları A.Ş. , ülkemizin konut alanında ulaştığı ileri seviyeyi sanayi tesisleri inşaatında yakalayamadığı gerçeğini görerek, özellikle organize sanayi bölgelerinde modern projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu projelerden ilki İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yer alan Trios 2023 projesidir. Üç blokta 301.000 m² ‘den fazla inşaat alan olarak planlan proje hem İkitelli hem de tüm Türkiye’deki sanayi projelerine öncülük edecek altyapı, teknoloji ve sosyal alanlara sahiptir.

Pulsar Yaşam Alanları, bundan sonra da Türkiye’nin 2023 stratejik hedeflerine katkı yapabilmek için özellikle modern sanayi projeleri üretmeye devam edecektir.

MİSYON

Pulsar Yaşam Alanları A.Ş. olarak misyonumuz; sanayi tesislerinin, içinde yaşayacak olan insanların ihtiyaçları düşünülerek entegre bir biçimde üretilmesidir. Bize göre üretim olan yerde hayat, hayat olan yerde üretim vardır.

VİZYON

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası olarak kabul ettiği 2023 vizyonunu, şirketimizin de vizyonu olarak belirledik. Özellikle ihracatımıza olan desteği sebebiyle üretim bölgelerinde yer alan sanayi tesislerinin, kentsel dönüşüm ile eş zamanlı olarak modern projelerle dönüştürülmesi ve yeni sanayi tesislerinin inşası birinci hedefimizdir.